مقالات و مطالب آموزشی کودک

چرا کودکم قد نمی کشد

   دكتر حميد امينيان اولين تحقيقات كمبود روى در انسان مربوط به اواخر دهه ۱۹۵۰ است كه نشان داد تأخير در رشد، ضايعات پوستى و نارسايى بلوغ در نوجوانان پسر ايرانى و مص ...