مقالات و مطالب آموزشی کودک

میزان خواب کودکان

یکی از عواملی که در میزان خواب کودک موٍر است محدوده سنی اوست:   ۱ تا ۴ هفته: (۱۵ تا ۱۶ ساعت خواب در روز) کودکان تازه متولد شده بین ۱۵ تا ۱۸ ساعت در طول روز می خوابند اما مد ...