مقالات و مطالب آموزشی کودک

تمرین هایی جهت افزایش مهارت خواندن کودکان 1

با استفاده از کاربرگ های زیر می توانید خواندن را با کودکتان در منزل تمرین کنید. فایل های پیوست را پس از دانلود، چاپ کنید. سپس از کودک خود بخواهید دور هر کلمه خط بکشد و بر اساس تصوی ...

تمرین هایی جهت افزایش مهارت ریاضی کودکان 1

با استفاده از کاربرگ های زیر می توانید اعداد و مفاهیم ریاضی را با کودکتان در منزل تمرین کنید. فایل های پیوست را پس از دانلود، چاپ کنید. از کودک خود بخواهید پاسخ پرسش ها را بدهد. ...

ایجاد مهدهای شبانه به صورت آزمایشی در پنج استان

    هاشمی در مصاحبه با خبرنگار واحد مرکزی خبر با اشاره به اینکه برخی مادران با توجه به مشاغل خاص نمی توانند کودکان خود را در ساعاتی از بعد از ظهر نگهداری کنند، افزود: ...

شهریه مهدکودک ها حداقل ۳۰ درصد افزایش می یابد

    حمیدرضا الوند با اشاره به اینکه جلسه کمیسیون اجتماعی با نمایندگان سازمان بهزیستی در خصوص رفع اشکالات در یکی از بندهای لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپر ...