تلفن مهد کودک: ۰۲۲۸۲۳۵۴۸۳۵ ، ۰۲۲۸۲۲۲۶۹۶۴

استان / شهر: تهران، اسلامشهر

آدرس مهد کودک: اسلامشهر، شهرک گلها، گلایل ۱۹، پلاک ۷

تلفن مهد کودک: این مهدکودک تعطیل شده است.

استان / شهر: تهران، اسلامشهر

آدرس مهد کودک: این مهدکودک تعطیل شده است.