تلفن مهد کودک: 03538213450

استان / شهر: یزد، یزد

آدرس مهد کودک: شهرک رزمندگان-فاز 3-خیابان دیانت