Trunki

Trunki یا ترانکی یک شرکت انگلیسی است که در سال 1997 با یک جرقه و ایده برای ساختن چمدان های کودک شکل گرفت و هدف اصلی این شرکت تولید محصولات جذاب مسافرتی خصوصا برای کودکان می باشد.
نمایش: لیست شبکه
مرتب کردن براساس:
نمایش:
چمدان چند کاره آبی ساده Trunki کد 10054

چمدان چند کاره آبی ساده Trunki کد 10054

هدف از چمدان های ترانکی trunki چرخدار، کم کردن خستگی سفر و لذت بخش تر کردن آن برای بچه های کوچک ا...
220,000 تومان
چمدان چند کاره صورتی ساده Trunki کد 10061

چمدان چند کاره صورتی ساده Trunki کد 10061

هدف از چمدان های ترانکی trunki چرخدار، کم کردن خستگی سفر و لذت بخش تر کردن آن برای بچه های کوچک ا...
220,000 تومان
چمدان چند کاره طرح اتوبوس Trunki کد 10186

چمدان چند کاره طرح اتوبوس Trunki کد 10186

هدف از چمدان های ترانکی trunki چرخدار، کم کردن خستگی سفر و لذت بخش تر کردن آن برای بچه های کوچک ا...
220,000 تومان
چمدان چند کاره طرح اسب صورتی و بنفش Trunki کد 10185

چمدان چند کاره طرح اسب صورتی و بنفش Trunki کد 10185

هدف از چمدان های ترانکی trunki چرخدار، کم کردن خستگی سفر و لذت بخش تر کردن آن برای بچه های کوچک ا...
310,000 تومان
چمدان چند کاره طرح ببر نارنجی Trunki کد 10085

چمدان چند کاره طرح ببر نارنجی Trunki کد 10085

هدف از چمدان های ترانکی trunki چرخدار، کم کردن خستگی سفر و لذت بخش تر کردن آن برای بچه های کوچک ا...
220,000 تومان
چمدان چند کاره طرح برنارد زنبور زرد Trunki کد 10044

چمدان چند کاره طرح برنارد زنبور زرد Trunki کد 10044

هدف از چمدان های ترانکی trunki چرخدار، کم کردن خستگی سفر و لذت بخش تر کردن آن برای بچه های کوچک ا...
260,000 تومان
چمدان چند کاره طرح بوفالو Trunki کد 10108

چمدان چند کاره طرح بوفالو Trunki کد 10108

هدف از چمدان های ترانکی trunki چرخدار، کم کردن خستگی سفر و لذت بخش تر کردن آن برای بچه های کوچک ا...
240,000 تومان
چمدان چند کاره طرح دایناسور زرد Trunki کد 10065

چمدان چند کاره طرح دایناسور زرد Trunki کد 10065

هدف از چمدان های ترانکی trunki چرخدار، کم کردن خستگی سفر و لذت بخش تر کردن آن برای بچه های کوچک ا...
220,000 تومان
چمدان چند کاره طرح دایناسور سبز Trunki کد 10066

چمدان چند کاره طرح دایناسور سبز Trunki کد 10066

هدف از چمدان های ترانکی trunki چرخدار، کم کردن خستگی سفر و لذت بخش تر کردن آن برای بچه های کوچک ا...
260,000 تومان
چمدان چند کاره طرح پرنسس سیندرلا Trunki کد 10259

چمدان چند کاره طرح پرنسس سیندرلا Trunki کد 10259

هدف از چمدان های ترانکی trunki چرخدار، کم کردن خستگی سفر و لذت بخش تر کردن آن برای بچه های کوچک ا...
260,000 تومان
چمدان چند کاره طرح کفشدوزک Trunki کد 10092

چمدان چند کاره طرح کفشدوزک Trunki کد 10092

هدف از چمدان های ترانکی trunki چرخدار، کم کردن خستگی سفر و لذت بخش تر کردن آن برای بچه های کوچک ا...
230,000 تومان
چمدان چند کاره طرح گاو Trunki کد 10047

چمدان چند کاره طرح گاو Trunki کد 10047

هدف از چمدان های ترانکی trunki چرخدار، کم کردن خستگی سفر و لذت بخش تر کردن آن برای بچه های کوچک ا...
220,000 تومان