آموزش جمع اعداد به صورت تصویری به کودکان

این کار بسیار ساده است چند تکه مقوا را بریده و مانند تصویر زیر آن ها را لوله کنید:

آموزش جمع اعداد به صورت تصویری به کودکان

گوشه ای را پیدا کنید که بتوانید تکه هایی که ساختید را به دیوار بچسبانید و کودک نیز به آسانی به آن دسترسی داشته باشد.

تعدادی پنبه گوله شده یا توپ کوچک نیز نیاز دارید تا بتوانید بازی را شروع کنید. یه سبد نیز زیر دیوار قرار دهید تا گوله های پنبه یا توپ ها در آن جمع شوند. 

آموزش جمع اعداد به صورت تصویری به کودکان

توجه داشته باشید که توپ ها را همزمان وارد کنید تا کودک نتیجه جمع را به خوبی مشاهده کند.