بازی صفحه ای قطار !

بازی های صفحه ای (مثل شطرنج) زیادی وجود دارند که می توانید به راحتی از بازار تهیه کنید ولی گاهی لذت بخش تر است که به کمک کودکتان وسایل لازم برای بازی را فراهم کنید یا به عبارتی خودتان آن را بسازید.

اگر کودک شما به قطار علاقه دارد می تواند با این بازی سرگرم شود. انجام این بازی به درک اعداد و شمارش نیز کمک می کند.

فایل پیوست شده را دانلود کنید، سپس آن را بر روی کاغذ نسبتا ضخیم به صورت رنگی چاپ کنید و با کمک کودکتان بخش های مشخص شده را قیچی کنید و از این بازی  لذت ببرید!