روش هایی جهت آموزش رنگ ها و اشکال به کودکان

یادگیری و آموزش رنگها به کودکان از اولین آموزش هایی است که باید به کودک داد. با اینکه تشخیص رنگ و شکل اشیا برای کودک یک بازیست اما در واقع برای رشد شناختی کودک ضروریست و پایه درک مفاهیم ریاضی از مرتب کردن گرفته تا تشخیص الگو و هندسه و ... است.

شما به عنوان والدین کودک چه کاری می توانید انجام دهید تا کودکتان این مفاهیم را به خوبی فراگیرد؟ فعالیت هایی در لینک زیر شرح داده ایم را به کودک خود آموزش دهید تا کودک شما به خوبی رنگ ها و اشکال را تشخیص دهد!

آموزش رنگها و اشکال به کودکان!

 

- اگر آموزش های بیشتر برای تعلیم و تربیت کودکتان می‌خواهید روی دکمه زیر کلیک کنید:

دانلود کاربرگ های کاربری و آموزشی کودکان