مسئول فنی وموسس آماده همکاری

شماره تماس: 09125543719

استان/شهر: تهران/تهران

توضیحات: دارای موافقت اصولی جهت تاسیس مهد و یا مسئول فنی (جهت همکاری)

تاریخ: پنج شنبه، ۸ آذر ۹۷

بازدید: 25

می خواهم سایر آگهی ها را ببینم