تلفن مهد کودک: ۵۶۱۵۴۸۳۸ و ۵۶۱۲۶۹۶۴

استان / شهر: تهران، اسلامشهر

آدرس مهد کودک: اسلامشهر، شهرک گلها، گلایل ۱۹، پلاک ۷


تلفن مهد کودک: این مهدکودک تعطیل شده است.

استان / شهر: تهران، اسلامشهر

آدرس مهد کودک: این مهدکودک تعطیل شده است.