تلفن مهد کودک: ۷۷۶۳۵۸۰۶

استان / شهر: تهران، تهران

آدرس مهد کودک: میدان شهدا-خ مجاهدین اسلام-چهارراه آبسردار- نبش ک استنکافی-پ 173