تلفن : 02133837698

استان / شهر: تهران، تهران

آدرس : خیابان پیروزی، بلوار ابوذر، پل ششم، خیابان شهید بقایی، پلاک 71