تلفن مهد کودک: 55903135

استان / شهر: تهران، ري

آدرس مهد کودک: شهرری میدان نماز خیابان ۳۵متری امام حسین(دیلمان) خیابان صاحب الزمانی کوچه نعمت الله جعفری پلاک ۱۹


تلفن مهد کودک: 55931372

استان / شهر: تهران، ري

آدرس مهد کودک: شهر ری، میدان حمزآباد، خیابان خرم دره، خیابان ملک زاده، پلاک 9