تلفن مهد کودک: 55931372

استان / شهر: تهران، ري

آدرس مهد کودک: شهر ری، میدان حمزآباد، خیابان خرم دره، خیابان ملک زاده، پلاک 9