تلفن مهد کودک: 02165522100

استان / شهر: تهران، شهريار

آدرس مهد کودک: شهريار-انديشه-فاز١-خيابان ارغوان ششم پلاك ٥٦

تلفن مهد کودک: 65550746-65550735

استان / شهر: تهران، شهريار

آدرس مهد کودک: شهرک اندیشه، فاز 3 محله 3، روبه روی فاز 1، پشت پایانه اتوبوس رانی