تلفن مهد کودک: 76241689 - 76244527

استان / شهر: تهران، پردیس

آدرس مهد کودک: پردیس،فاز2،میدان امام خمینی،بلوار صیاد شیرازی،خیابان پاسداران،بلوک71،تراسه3،مهدکودک ریحانه