تلفن مهد کودک: 32314410 , 32314420

استان / شهر: مازندران، بابل

آدرس مهد کودک: بابل - کمربندی غربی- توحید ۲۶ - پلاک ۸