تلفن مهد کودک: 081-33332500

استان / شهر: همدان، ملاير

آدرس مهد کودک: شهرک ولیعصر، میدان جهاد، ایثار 5