تلفن مهد کودک: ۳۳۶۲۰۹۹۰

استان / شهر: هرمزگان، پارسیان

آدرس مهد کودک: بندرعباس رسالت شمالی چهارراه پردیس به سمت دانشگاه آزاد درب ورودی بیمارستان خلیج فارس