تلفن مهد کودک: 09905179123 - 09159878582

استان / شهر: خراسان شمالی، درگز

آدرس مهد کودک: شهر راز -خیابان امام خمینی-نرسیده به میدان معلم-کوچه شهید عبدله رازی-پلاک 12