تلفن خانه بازی: 02537705886-02537727148

استان / شهر: قم، قم

آدرس خانه بازی: خیابان آیت الله طالقانی(آذر)،کوچه ۸۶،شهیدان برقعی. فرعی ۲۲،پلاک ۲۷۸ یا خیابان انقلاب،انقلاب ۳۴،شهیدان برقعی.فرعی ۲۲،پلاک ۲۷۸


تلفن مهد کودک: 32910599

استان / شهر: قم، قم

آدرس مهد کودک: 45 متری صدوق کوی 25 پلاک5


تلفن مهد کودک: 02532946006

استان / شهر: قم، قم

آدرس مهد کودک: قم بلوار جمهوری کوچه 13 پلاک 55


تلفن مهد کودک: 32916860

استان / شهر: قم، قم

آدرس مهد کودک: بلوار امین- بعد از سه راه سالاریه موسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه-مهد کودک سلاله