پیشرفت و رشد کودک از ماه پنجم تا ماه هشتم زندگی

پیشرفت و رشد کودک از ماه پنجم تا ماه هشتم زندگی

فهرستی که ملاحظه می کنید فقط برای این است که بدانید اکثر نوزادان در این برهه چه کارهایی می کنند و لزوما به این معنا نیست که فرزند شما بایست عینا مطابق این لیست رفتار کند. یادتان باشد بهترین منبع اطلاعاتی در مورد رشد و سلامتی کودکتان پزشک اوست.

میزان رشد و پیشرفت کودک در چهار ماه اول زندگی را می توانید در مطلبی با عنوان "پیشرفت و رشد کودک از ماه اول تا ماه چهارم زندگی" مطالعه فرمایید.

میزان رشد و پیشرفت کودک در چهار ماه سوم زندگی را می توانید در مطلبی با عنوان "پیشرفت و رشد کودک از ماه نهم تا ماه دوازدهم زندگی" مطالعه فرمایید.

ماه پنجم

کودک در این ماه رشد می کند و قوی می شود و شخصیت مستقلی پیدا می کند. کارهایی که کودک در پایاین این ماه می تواند انجام دهد به شرح زیر است:

 • سرش را راحت روی شانه اش نگه می دارد.
 • خودش را روی بازویش بالا می کشد.
 • شاید سعی کند که زانوهایش را زیر خودش خم کند که این آغاز چهار دست و پا راه رفتن در ماه های آینده است.
 • می تواند اشیا را در دست گرفته و آن ها را از دستی به دست دیگر بدهد.
 • می تواند اشیا را در دهانش بگذارد که به عبارتی یعنی باید همیشه مواظبش باشید.
 • اگر چیزی را از او بگیرید ممکن است ناراحت یا عصبانی شود.
 • او لبخند می زند و می خنددد و شما عاشق قلقلک دانش می شوید چون جفتتان از خنده غش می کنید!
 • شاید اگر تکیه گاه مناسبی داشته باشد (یا خودتان نگهش دارید یا دورش بالش بچینید)، بتواند بنشیند. البته خودش هم بدون محافظ شاید بتواند خودش را یکی دو ثانیه نگه دارد اما بسیاری از کودکان در این سن هنوز شل و ول هستند.
 • اگر کسی صحبت کند، کودک سرش را به سوی او برمی گرداند.
 • سعی می کند با صدهای آهنگین که از خودش در می آورد سخن گفتن افراد را تقلید کند.
 • عاشق این است که با دهانش ثدا در بیاورد
 • احتمالا دندانش جوانه خواهد زد.
 • عاشق این است که وقتی در آغوشتان است ایستاده نگهش دارید.
 • اگر کودکی خیلی قوی باشد، شاید بتواند در پایان این ماه از کسی یا چیزی به عنوان تکیه گاه استفاده کرده و روی پاهایش بایستد.
 • شاید بتواند از لیوان یا فنجان آب بنوشد یا شیشه شیرش را در دست بگیرد یا خودش بیسکویت بخورد.
 • شاید رد این سن یک چیزهای نامفهومی هم بگوید (حتی اگر توانست بگوید بابا یا ماما، اما هنوز هیچ معنای خاصی در ذهنش برای این کلمه ها ندارد)

ماه ششم

 • وزن بچه حدود نیم کیلو زیاد می شود.
 • حدود 15 سانتی متر قد می کشد.
 • دیگر می تواند سرش را صاف و محکم نگه دارد.
 • قادر است یک فنجان یا شیشه شیر را در دست بگیرد و از آن بنوشد.
 • به هر دو جهت غلت می زند.
 • می تواند اشیا را از دستی به دست دیگر بدهد.
 • شاید بتواند وقتی در آغوشتان بلندش می کنید بایستد(پاهایش وزنش را تحمل کنند).
 • احتمالا قادر خواهد بود مدت زمان کوتاهی صاف بنشیند در حالی که خودش را با دستانش نگه می دارد.
 • شاید بتواند روی دست یا زانوهایش بلند شده و خودش را به سمت جلو بکشاند. البته تعداد معدودی از کودکان در این سن مهارت چار دست و پا رفتن را پیدا می کنند.
 • می تواند با دست برخی غذاها را نگه داشته و بخورد.
 • تفاوت میان ولدین و دیگران را تشخیص خواهد داد و این احتمالا آغاز اضطراب جدایی و ترس از غریبه ها خواهد بود.
 • چهره و صدا را تقلید می کند.
 • سرش را به سمت منبع صدا می چرخاند.
 • اسم خودش را تشخیص می دهد و اگر به نام صدایش کنید واکنش نشان می دهد.
 • در بازی "دالی"  شرکت می کند.
 • از خودش صدا در می آورد و کم کم یک چیزهایی بلغور می کند!

ماه هفتم

کودک در این ماه کاملا فعال است(تکان می خورد، حرکت می کند، می پرد، می خزد حتی می ایستد). به عنوان پدر و مادر یک کودک هفت ماهه در این ماه باید انتظار دیدن موارد زیر را داشته باشید:

 • حرکات سر و گردن کودک کاملا ارادی و تحت کنترل خودش است. او دیگر می تواند سرش را بدون هیچی مشکلی روی گردنش نگه دارد.
 • اگر تا به حال نتوانسته به هر دو طرف غلت بزند احتمالا در این ماه این کار را نیز انجام خواهد داد.
 • شاید بتواند از حالت دراز کش به روی شکمش بلند شود و بنشیند.
 • بدون نیاز به اینکه کسی نگهش دارد می تواند بنشیند.
 • کودک عاشق این است که توانایی و قدرت خودش را بسنجد و احتمالا وقتی او را ایستاده روی پای خودتان می گذارید خیلی کیف می کند.
 • شاید بتواند از جایی بگیرد و خودش را بالا بکشد حتی شاید بتواند برای مدت کوتاهی خودش را ایستاده نگه دارد(کودکان لاغرتر و کوچک تر این کار را زودتر از کودکان چاق فرا می گیرند)
 • اگر در ایستادن به کمک اشیا اطراف مهارت کافی پیدا کرده باشد، شاید بتواند به کمک وسایل دوروبر راه هم برود.
 • چه ایستاده چه نشسته عاشق ورجه وورجه کردن و پرت کردن خودش روی زمین است.
 • مهارت های حرکتی او کم کم به خوبی نمود پیدا می کنند. او در این سن می تواند شیئی را با یک دست نگه دارد و با دست دیگر به کشف و بررسی اشیا دیگر بپردازد.
 • می تواند خودش غذاهای انگشتی بزرگتر را بخورد (غذای انگشتی به غذایی گفته می شود که کودک می تواند با انگشتانش نگه دارد)
 • اگر تا به حال دندان در نیاورده است کم کم در می آورد.
 • وقتی نشسته یا روی شکمش خوابیده، اگر چیزی توجهش را جلب کند سرش را به سوی آن می چرخاند.
 • کم کم روی دست و پایش راه رفته یا سینه خیز حرکت می کند.
 • کم کم نشان می دهد که هیچ کس در تمام دنیا برایش اندازه مامان اهمیت ندارد.
 • از آنجایی که وابستگی او به مادرش بیشتر و بیشتر می شود کم کم اولین علائم اضطراب جدایی در او بروز خواهد کرد هر چند که این علائم یکی دو ماه دیگر به اوج خود خواهد رسید.
 • کودک ممکن است به یک یا دو شی به خصوص  وابسته شود که این هم نتیجه اضطراب جدایی ست و هم اینکه فهم او نسبت به اشیاء و قانون بقای آن ها بالاتر رفته است.
 • عاشق بازی دالی، من من کله گنده یا هر بازی اس است که برای او زمینه نشان دادن واکنش و برقراری ارتباط را فراهم خواهد کرد.
 • در پایان این ماه ممکن است جسته گریخته حرف هایی از دهانش خارج شود.
 • او اکنون وقتی صدایش می کنید سرش را به سمت شما می چرخاند.

کودک در این سن باید وقتی صدایش می کنید متوجه اسم خودش شود و نسبت به آن واکنش نشان دهد. اگر چندین بار صدایش کردید و دیدید هیچ عکس العملی نشان نمی دهد حتم موضوع را با پزشکتان در میان بگذارید.

ماه هشتم

پرواز تا بینهایت! بله کودک در این ماه احساس می کند حالا که می تواند تقریبا مستقل و بدون کمک اطرافیان راه  برود، قدرت فرابشری پیدا کرده است. این آزادی جدید هر روز او را  در موقعیت های تازه و جالبی قرار می دهد و منجر به بروز یکی از دو مورد زیر می شود:

یا کودک در نتیجه این آزادی و امکان کشف محیط اطرافش احساس رضایت و خرسندی کامل خواهد داشت چون دیگر حالا می تواند به نحوی سر خودش را گرم کند یا سرخورده  خواهد شد چون دوست دارد کارهای بیشتری انجام دهد اما هنوز توانایی اش را ندارد.

پیشرفت های احتمالی کودک در این ماه به شرح زیر است:

 • او می تواند چهار دست و پا راه برود یا به هر نحو در اتاق حرکت کند مثلا خودش را روی زمین بکشد.
 • می تواند بدون محافظ بنشیند.
 • کنترل سرش کاملا دست خودش است و وقتی صدایش می زنند یا اسمش را می گویند، سرش را به همان سمت می چرخاند.
 • می تواند از وضعیت درازکش روی شکم به وضعیت نشسته تغییر حالت دهد.
 • می تواند خودش را بالا بکشد.
 • می تواند در و دیوار را بگیرد و بایستد.
 • شاید بتواند برای مدت زمانی کوتاه، بدون گرفتن از جایی روی پاهایش بایستد.
 • شاید بتواند به کمک اثاثیه منزل در اطراف خانه حرکت کند.
 • می تواند در هر دست یک شی را نگه دارد.
 • می تواند خودش غذا بخورد.
 • می تواند انگشتانش را زیر اجسام کوچکی که روی زمین افتاده اند قرار داده و آن ها را به کف دستش انتقال دهد.
 • دست تکان می دهد و بای بای می کند.
 • به وضوح برخی از افراد، اسباب بازی ها و فعالیت های خاص برایش ارجحیت دارند.
 • اگر چیزی را از او بگیرید، ناراحتی و عصبانیتش را نشان می دهد.
 • می تواند بگوید "ماما" یا "بابا" هر چند که هنوز این کلمات برایش تداعی کننده معنای خاصی نیستند.
 • معنای کلمه "نه" را می فهمد.
 • ممکن است از بلغور کردن صدهای خاصی برای برقراری ارتباط استفاده کند.
 • اگر تا به حال معنای "بقای اجسامگ را درک نکرده اند، در یان ماه دیگر کم کم متوجه آن می شوند.
 • اضطراب جدایی و ترس از غریبه ها رد این ماه به اوج خود می رسد.
 • کم کم متوجه می وشند برخی از اشیا برای منظور خاصی ساخته شده اند. مثلا ممکن است تلفن اسباب بازی اش را در دست بگیرد و با بلغور کردن اصوات نامفهوم، ادای صحبت کردن شما پای تلفن را در بیاورد.

برگرفته از کتاب "اولین سال تولد کودک به زبان آدمیزاد" ترجمه خانم "روجا خداپرست"

کانال تلگرام مهدیاب

تا کنون 3 نظر ثبت شده است (شما هم نظر خود را ثبت کنید)

 1. پسر من 4ماه دوهفتشه. اما نمیتونه غلت بزنه؟ چیکار کنم؟

  به این نظر پاسخ بدهید

 1. اون فقط کنجکاوه و دوست داره محیط اطراف رو کشف کنه . پسر من هم دوست نداره بغلش کنم چون از اول بغلش نکردم اینطور راحت تره . اما خیلی دوستم داره .

  به این نظر پاسخ بدهید

 1. سلام من دخترم ٥ روز ديگه پنج ماهش كامل ميشه ولي دلش نميخواد بغلش كنم يا هر محبت ديگه اي، وقتي رو زمينه بهمون ميخنده دست و پا ميزنه ولي وقتي بغلش ميكنيم همه ش اطراف و نيگا ميكنه و اصلا ما رو نه، من فكر كنم به همين خاطر كه دوس نداشت بغل شه كم كم شير خودمم تو بيداري نخورد،بغل كه بشه تمام تلاشش اينه كه دراد از بغل

  به این نظر پاسخ بدهید

افزودن نظر (نظر یا سوالی در مورد این مطلب دارید ؟ با پر کردن فرم زیر می‌توانید نظر خود را ارسال کنید)

می‌خواهم نظرم را ثبت کنم