تعیین شهریه مهدهای کودک استان‌ها به عهده سازمان بهزیستی هر استان است. بر مبنای مصوبه هشتادمین جلسه شورای عالی انقلاب، آیین نامه تأسیس و اداره مهدهای کودک خصوصی، مورخ 29/11/67 تدوین و بر اساس ماده 23 آیین نامه مزبور، میزان شهریه مهدهای کودک خصوصی با توجه گروه سنی و خدمات ارائه شده، امکانات و ویژگی‌های منطقه‌ای، توسط سازمان بهزیستی هر استان تعیین و ابلاغ می‌شود.

بنابراین با عنایت به مبانی مزبور، تعیین نرخ شهریه مهدهای کودک از سال 1367 بر اساس مفاد مذکور توسط سازمان بهزیستی استان‌ها، تعیین و جهت اجرا به مهدهای کودک ابلاغ می شد و سازمان بازرگانی در استان، نظارت بر تحقق مندرجات شهریه ابلاغی استان‌ها را عهده‌دار بوده است.

 

نحوه تعیین شهریه مهدهای کودک در استان‌ها:

سازمان بهزیستی در قالب کمیته های استانی و نماینده سازمان بازرگانی استان به عنوان عوامل کارگروه تعیین شهریه مهدهای کودک مناطق مختلف، استان مسئولیت تعیین شهریه مهدهای کودک را بر عهده دارد.

ابلاغ آیین نامه و درجه بندی مهدهای کودک:

در سال تحصیلی 87 ـ 88 مقدمات انجام کار در زمینه درجه بندی مهدهای کودک به انجام رسید و در سال 88 ـ89 برای تحقق مصوبه مذکور و مندرجات آیین نامه، کارگروه تعیین شهریه متشکل از کمیته نظارت تخصصی بهزیستی استان و نماینده سازمان بازرگانی استان، نسبت به تعیین شهریه مهدهای کودک اقدام کردند.

شایان ذکر است، هر مهد کودک برای دریافت نرخ شهریه خود که بر مبنای هزینه واقعی و 15% سود محاسبه می‌شود، باید مستندات هزینه های خود را ارائه کند.

شهریه مهدهای کودک استان تهران بر اساس بهای تمام شده خدمات:

مهدهای کودک رتبه بندی شده و ستاره‌دار ملزم هستند ابلاغیه شهریه اعلام شده از سازمان بهزیستی را در معرض دید اولیا قرار داده و سایر مهدهایی که رتبه بندی شده‌اند اما مدارک و مستندات خود را تاکنون به بهزیستی ارائه نکرده اند، و ابلاغیه شهریه اعلام شده از سوی سازمان بهزیستی را دریافت نکرده‌اند، باید شهریه سال 87 ـ 88 را از اولیا دریافت کنند.

بر اساس درجه بندی و ستاره دار شدن مهدهای کودک و با توجه به رتبه بندی و بهای تمام‌شده خدمات در استان، تعرفه و شهریه و همچنین تعرفه خدمات فوق برنامه و آموزشی مهد کودک مشخص شده است که شهروندان گرامی برای دسترسی به اطلاعات تعرفه‌ها می توانند به وب سایت بهزیستی مراجعه نمایند.