لطفا آیتم های مورد نظر خود را مشخص کرد سپس بر روی دکمه جستجو کلیک کنید تا نتایج بر روی نقشه به شما نشان داده شود. پس از نمایش نشانگرهای مهدیاب با کلیک بر روی هر نشانگر شماره تماس و آدرس آن مجموعه را مشاهده می فرمایید و با کلیک بر روی نام مجموعه به صفحه اش هدایت شده و می توانید اطلاعات کامل آن را مشاهده فرمایید.