مقالات و مطالب آموزشی کودک

راهکارهایی جهت کنترل و مهار کودک کتک زن

درک این مطلب که چرا یک کودک، کودک دیگر را کتک می زند اولین قدم در جهت حل این مشکل است از کودک بپرسید چرا حس می کنند که باید کتک بزنند و چه احساسی باعث می شود که فکر کنند باید در ...